Vastaus! No. 3


TITANIC... tarina, jota ei ole kerrottu

Titanic- elokuva, tuo Oscar- voittaja ja kassamagneetti, on herättänyt uudelleen kiinnostuksen kovan kohtalon kohdanneen loistoristeilijän uppoamiseen. Seuraavaa tosikertomusta ei esitetä elokuvassa!

Kaksi tuntia ja neljäkymmentä minuuttia jäävuoreen törmäämisensä jälkeen Titanic liukui jäisen vedenpinnan alle. Ne matkustajat, jotka eivät hukkuneet välittömästi, kamppailivat pysyäkseen hengissä, kunnes apua saapuisi. Onnekkaimmat olivat pelastusveneissä, muut puolestaan lautoilla - ja useat ajelehtivat vedessä, takertuneina puunkappaleisiin ja laivasta jääneeseen romuun.

Eräs eloonjääneistä, nuori skotlantilainen mies, piti kiinni jäisessä vedessä kelluvasta lankusta. Hän ajelehti lähelle evankelista John Harperia, joka myöskin piti kiinni rikkinäisestä puunkappaleesta. Heidän ollessaan huutoetäisyydellä toisistaan, Harper huusi, "Nuori mies, oletko pelastettu?" Skotlantilainen vastasi, "En!" Harperin vastaus hänelle kuului: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut". Jonkin ajan kuluttua he ajelehtivat uudelleen lähelle toisiaan. Harper huusi taas kuten aiemmin, "Oletko pelastettu?", ja saadessaan saman vastauksen, huusi jälleen, "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut!".

He ajelehtivat erilleen, eikä Harperia nähty enää koskaan. Jäinen vesi oli ilmeisesti vienyt hänen voimansa ja hän oli hellittänyt otteensa.

Skotlantilainen nuorukainen kiskottiin lopulta pelastusveneeseen ja myöhemmin S.S. Carpathia nosti hänet kannelleen. Muutamia kuukausia myöhemmin hän kertoi tarinansa eräässä evankeliointikokouksessa Kanadassa. Hän oli todellakin "uskonut Herraan Jeesukseen" Atlantin aalloilla ja oli pelastunut. Hän nimitti itseään "John Harperin viimeiseksi käännynnäiseksi."

Hyvä ystävä, sinä et ehkä koskaan joudu haaksirikkoon tai hukkumisvaaraan, mutta todellisuudessa olet yhtä suuressa vaarassa kuin tämän kertomuksen nuori skotti. Sinäkin olet vaarassa hukkua "ilman Kristusta" ja "ilman toivoa". Saanko esittää sinulle saman kysymyksen kuin Harper, "Oletko pelastettu?" Evankelista ei kysynyt, "Oletko kirkon jäsen?" tai "Oletko yrittänyt viettää kunnollista elämää?" Hän tiesi, etteivät nämä kysymykset olleet tärkeitä. Keskeistä on pelastuminen. Me tarvitsemme epätoivoisesti pelastumista syntiemme vallasta ja niiden rangaistuksesta.

Herra Jeesus Kristus voi ja haluaa pelastaa sinut juuri nyt. Sinun sielusi pelastus on täysin Hänen varassaan. Sillä koska Hän on "kuollut meidän syntiemme edestä", ja Hänet on herätetty kuolleista, Hän pystyy pelastamaan "kaikki, jotka Hänen kauttaan tulevat Jumalan tykö."

Ota vastaan hukkuvan saarnaajan antama neuvo - "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut!" (Apt. 16:31).


Kuinka voi olla olemassa rakastava Jumala...kun maailma on tällainen?

Monet aikamme ihmiset pohtivat juuri tätä kysymystä. Nähdessään maailmalla kärsimystä, epäoikeudenmukaisuutta ja surua he ihmettelevät: "kuinka rakastava Jumala voisi sallia tämänkaltaisten asioiden tapahtuvan?"

Ehkä sinäkin olet kysynyt samanlaisia kysymyksiä. Miksi Jumala sallii kaiken tämän epäoikeudenmukaisuuden ja kärsimyksen? Miksi julmat ihmiset pääsevät kuin koira veräjästä pahojen töidensä kanssa? Miksi viattomat joutuvat kärsimään ja syylliset pääsevät rangaistuksetta? Miksi Jumala ei tee mitään asian hyväksi?

Mitä sinä haluaisit Jumalan tekevän?

Haluaisitko todella Jumalan tulevan ja tuhoavan kaikki pahantekijät? Haluaisitko, että Hän tuomitsisi välittömästi maailmassa olevan pahuuden? Haluatko Hänen heti rankaisevan lasten hyväksikäyttäjiä, raiskaajia ja murhaajia?

Miten sitten on omien syntiesi laita? Muista, että Jumala ei ole puolueellinen. Jos Hän alkaisi tuomita, Hänen täytyisi rankaista kaikkea syntiä, ei vain joitain. Raamatun mukaan kaikki synti on laittomuutta Jumalan edessä, ei vain tietyn tyyppiset synnit. Jos Jumala puuttuisi tilanteeseen ja rankaisisi synnistä, kukaan meistä ei selviäisi!

Jumala tulee eräänä päivänä tuomitsemaan synnin. Hän tulee rankaisemaan syntisiä. "Hän on säätänyt päivän, jona Hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa" (Apt. 17:31). Se on täysin varma. Mutta Jumala odottaa vielä.

Mitä Jumala odottaa?

Hän odottaa, että miehet ja naiset tekisivät parannuksen ja pelastuisivat. Jumala on jo tehnyt jotain meidän perusongelmamme, synnin, suhteen. Hän lähetti Poikansa. Hän antoi omalta puoleltaan kaikkensa. Hän antoi ihmisten ristiinnaulita Herran Jeesuksen, koska se oli osa Hänen pelastussuunnitelmaansa, joka oli saanut alkunsa Hänen rakkaudestaan! Seisoessamme ristin juurella emme voi epäillä Jumalan rakkautta maailmaa kohtaan. Hän rakasti meitä siitä huolimatta, että olimme vihollisia ja kapinallisia. Hän lähetti Poikansa kärsimään tuskallisen kuoleman pelastaakseen meidät. Hän avasi taivaan oven syyllisille syntisille. Hän tarjoaa pelastusta lahjana kaikille, ilman erotusta. Hän haluaa pelastaa syntisiä, saattaakseen heidät taivaaseen.

Jumalaa ei voida syyttää tämän maailman surkeasta tilanteesta.

Tämä maailma on surkeassa tilassa, koska ihmiskunta on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Kaikki tämän maailman kärsimys ja suru johtuu loppujen lopuksi synnistä. Toivottomasta ja syyllisestä tilastamme huolimatta Jumala rakastaa meitä. Risti kumoaa kaikki epäilyt siitä. Tänään Hän tarjoaa pelastusta sinulle - koska Hän rakastaa sinua. Raamattu sanoo, että Jumala "tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat" (1 Tim. 2:4). Hän on valmistanut ihanan pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Rakkaudessaan Hän käskee sinua tekemään parannuksen, laittamaan kaiken luottamuksen Jeesukseen Kristukseen. Synnin seuraukset ovat kauheita - sekä tässä elämässä että iankaikkisuudessa. Älä käännä selkääsi Jumalan rakkaudelle!


Missä kulkee Jumalan raja?

Tätä kysyi eräs mies kuultuaan nuoren uskovan kertovan omasta uskoontulostaan. Mies ei ollut ilmeisesti koskaan kuullut, että ihminen voi tietää olevansa pelastunut jo eläessään. Hän luuli, ettei kukaan voinut tietää, onko pelastunut, ennen kuin vasta kuoltuaan, suurena tuomiopäivänä. Niinpä hänellä ei ollut mitään käsitystä siitä, missä kulkee Jumalan raja pelastuneen ja pelastumattoman ihmisen välillä tässä elämässä.

Nuori uskova osasi vastata miehen kysymykseen Raamatun perusteella. Hän pani käden miehen olkapäälle ja sanoi: "Jumala on jo määrittänyt tämän rajan ja se löytyy Raamatusta: "Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää" (1 Joh. 5:12).

Ehkä sinulla on pelastuksesta samanlaisia ajatuksia kuin tällä miehellä etkä ole koskaan käsittänyt, ettemme pelastu "tekojen kautta" (Ef. 2:9), vaan ainoastaan Kristuksen täytetyn työn ansiosta.

Päinvastoin kuin useimmat luulevat, Raamatussa ei puhuta kaikkia koskevasta yleisestä tuomiopäivästä. Jumala sanoo selvästi Sanassaan, että niitä ihmisiä, jotka ovat ottaneet Kristuksen Vapahtajakseen, ei tuomita (Joh. 5:24), mutta ne, jotka eivät ole Kristusta vastaanottaneet, tuomitaan lopuksi suuren, valkean valtaistuimen luona (Ilm. 20:11).

"Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan ... Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." (Ilm. 20:12-15)

Jumala on todellakin vetänyt rajaviivan, joka erottaa pelastuneet pelastumattomista. Johannes Kastaja puhui tästä rajasta sanoessaan: "Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä" (Joh. 3:36).

Jumalan Poika vahvisti tämän sanoessaan: "Joka uskoo häneen (Jeesukseen), sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen" (Joh. 3:18).

Kummalla puolen rajaviivaa sinä olet? Tästä vastauksesta riippuu ikuisuutesi.


Sinulle on tilaa!

J Bruce Ismay, White Star Line yhtiön puheenjohtaja, sanoi Lontoossa pidetyssä kuulustelussa, "Me uskoimme, että laiva oli uppoamaton..." Luultavasti tämä väärä turvallisuudentunne oli syynä siihen, ettei Titanicilla ollut riittävästi pelastusveneitä. Laivassa oli yli 2200 ihmistä, mutta 20 pelastusveneessä oli tilaa ainoastaan 1200 hengelle. Vaikka kaikki pelastusveneet olisi täytetty äärimmilleen (eikä näin tapahtunut), yli 1000 ihmistä olisi vieläkin jäänyt vaille mitään pelastumisen mahdollisuutta. Kaikille ei yksinkertaisesti riittänyt tilaa.

Samaa ei voida sanoa Jumalan pelastuksesta. Herra Jeesus on "meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien." (1 Joh. 2:2).

Tämä tarkoittaa, että Kristuksen kuolema on tehnyt mahdolliseksi kaikkien pelastumisen. Hänen ristillä antamansa uhrin arvo on mittaamaton. Kukaan ei voi sanoa, "Minulle ei ollut tilaa. Minulle ei tarjottu mitään pelastusta."

Hyvä ystävä, Kristus on kuollut, jotta sinäkin voisit pelastua. Sinun täytyy "astua pelastusveneeseen" katumalla syntejäsi ja luottamalla sielusi Herran Jeesuksen Kristuksen haltuun. Sinulle on tilaa. "Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu" (Room. 10:13).


Uskovaiset, jotka kokoontuvat Herran Jeesuksen nimeen.

Matt. 18: 20