Viimeisten aikojen merkit


Pyhässä Raamatussa on monia osoituksia siitä, että Kristuksen seurakunnan ylöstempaus on hyvin lähellä. Päättelemme näin seuraavien tapahtumien ja ilmiöiden perusteella:

 1. Israelin valtion syntyminen vuonna 1948 (Luuk. 21:29). Viikunapuu (Israel) versoo, so. puhkeaa lehteen (Luuk. 21:29-31). Ensimmäistä kertaa vuosisatoihin juutalaiset ovat kansana kotimaassaan. Se tarkoittaa, että Jumalan valtakunta on lähellä.
 2. Monien muiden kansakuntien syntyminen (Luuk. 21:29). Jeesus ennusti, ettei ainoastaan viikunapuu puhkeaisi lehteen, vaan myös kaikki puut. Viime aikoina olemme saaneet todistaa siirtomaahallintojen vallasta luopumista ja uusien kansojen nopeasta lisääntymisestä. Nyt on uuden kansallismielisyyden aikakausi.
 3. Israelin paluu kotimaahansa epäuskoisena (Hes. 36:24, 25). Hesekiel ennusti, että vasta heidän paluunsa jälkeen heidät puhdistettaisiin synneistään. Tämän päivän Israel on pääasiassa agnostinen; ainoastaan pieni (mutta erittäin äänekäs) osa kansasta on ortodoksijuutalaisia.
 4. Ekumeeninen liikehdintä (Ilm. 17, 18). Ymmärrämme Suuren Babylonin olevan valtaisan uskonnollisen, poliittisen ja kaupallisen järjestelmän, joka on syntynyt luopion tilassa olevista uskonnollisista ryhmittymistä, jotka todistavat olevansa kristittyjä. Ehkä se on luopuneen katolisuuden ja luopuneen protestanttisuuden yhteensulautuminen. Luopumus etenee kristikunnassa kasvavalla vauhdilla (1 Tim. 4:1, 2 Tess. 2:3) ja se johtaa kohti maailman superkirkkoa.
 5. Maailmanlaajuinen spiritismin lisääntyminen (1 Tim. 4:1-3). Se pyyhkäisee valtavien alueiden yli maapallolla tällä hetkellä.
 6. Moraalisten arvojen järkyttävä rappeutuminen (2 Tim. 3:1-5). Päivälehdet tarjoavat runsaasti todisteita tästä.
 7. Väkivalta ja kansalaistottelemattomuus (2 Tess. 2:7, 8). Kodit, kansallinen elämä ja jopa seurakunnat ovat tulvillaan laittomuuden henkeä.
 8. Ihmiset, joissa on jumalisuuden ulkokuori, mutta kieltävät sen voiman (2 Tim. 3:5).
 9. Antikristillisen hengen nouseminen (1 Joh. 2:18), mikä ilmenee väärien kulttien moninkertaistumisena. Ne todistavat olevansa kristillisiä, mutta kieltävät jokaisen olennaisen opin uskosta. Ne pettävät jäljittelemällä (2 Tim. 3:8).
 10. Kansojen taipumus liittoutua ryhmittymiin, jotka lähestyvät viimeisten päivien liittoutumisasetelmaa. Euroopan Yhteismarkkinat, mikä perustuu Rooman sopimuksena paremmin tunnettuun sopimukseen, saattaa johtaa Rooman imperiumin henkiinheräämiseen - saven ja raudan kymmenen varvasta (Dan. 2:32-35).
 11. Sen kieltäminen, että Jumala lähitulevaisuudessa puuttuisi maailman asioihin tuomion muodossa (2 Piet. 3:3, 4).

Edellämainittuihin voisi lisätä sellaiset merkit kuten maanjäristykset monissa maissa, maailmanlaajuinen nälänhädän uhka ja kasvava vihamielisyys kansojen keskuudessa (Matt. 24:6, 7). Hallitusten epäonnistuminen ylläpitää lakia ja järjestystä ja tukahduttaa terrorismia aikaansaavat ilmapiirin maailmandiktaattorille. Ydinasearsenaalien rakentaminen antaa lisämerkitystä sellaisille kysymyksille kuten: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" (Ilm. 13:4). Maailmanlaajuiset televisiointilaitteistot saattavat olla se väline Raamatun kirjoitusten täyttymiseksi kuvaamaan tapahtumia, jotka tullaan näkemään samanaikaisesti kaikkialla maailmassa (Ilm. 1:7).

Useimmat näistä tapahtumista on ennustettu tapahtuviksi ennenkuin Kristus palaa maan päälle hallitsemaan. Raamattu ei kerro niiden tapahtuvan ennen seurakunnan ylöstempausta vaan ennen Hänen ilmestymistään kirkkaudessa. Jos se on niin, ja kun me jo näemme näiden suuntausten kehittyvän, on selkeä johtopäätös, että tempaus on käsillä.

William MacDonald