Turvakaupungit (Joos. 20)


Turvakaupungit on hyvin kiinnostava ja teologisesti tärkeä aihe. MacLear kertoo perimätietoa kaupungeista:

Juutalaiset raamatunselittäjät kertovat, kuinka varhaisina aikoina tahattoman tapon tehneelle tarjottu turvapaikka tehtiin mahdollisimman turvalliseksi: (a) turvakaupunkeihin johtavat tiet pidettiin aina erinomaisessa kunnossa ja niiden oli oltava vähintään 32 kyynärää (15 metriä) leveät; (b) kaikki esteet, jotka saattoivat pysäyttää pakenijan etenemisen tai hidastaa hänen vauhtiaan, poistettiin; (c) kumpareita ei ollut eikä yhtään sillatonta jokea saanut olla; (d) joka risteykseen oli pystytetty "turva"- merkinnällä varustettu tolppa opastamaan onnetonta miestä matkallaan; (e) kun surmaaja oli kerran asettunut kyseiseen kaupunkiin, hänelle annettiin mukava asunto, ja asukkaiden tuli opettaa hänelle jokin ammatti, että hän saattoi elättää itsensä.

Nämä kaupungit kuvaavat Israelin kansaa ja sen syyllisyyttä Messiaan surmaamiseen. Kristus on tuo turvakaupunki, jonka luo katuva Israel voi paeta turvaan. D. L. Moody mainitsi: "Turvakaupungit on Kristuksen vertauskuva, ja niiden nimet ovat merkityksellisiä siinä yhteydessä".

Turvakaupungit ja niiden nimien merkitys:

Jordanista länteen

Kedes - Pyhyys
Sikem - Voima
Kirjat-Arba tai Hebron - Osallisuus

Jordanista itään

Gileadin Raamot - Mielenylennys
Goolan - Onnellisuus
Beser - Turvallisuus

Näin Kristus tarjoaa kaikki ne siunaukset, joihin näiden kaupunkien nimet viittaavat. Silmäys kartalle osoittaa, että turvakaupungit oli strategisesti sijoitettu niin, ettei mistään osasta maata ollut 50:ttä kilometriä enempää lähimpään turvakaupunkiin. Moody soveltaa:

"Samoin kuin turvakaupungit oli sijoitettu siten, että niihin oli pääsy kaikkialta maasta, niin Kristuskin on jokaiselle hätää kärsivälle syntiselle helposti lähestyttävissä" (1 Joh. 2:1, 2).

Huomaa yhtäläisyys surmaajalle turvakaupungissa tarjotun ajallisen pelastuksen ja Kristuksessa syntiselle tarjotun iankaikkisen pelastuksen välillä. Tiet kaupunkiin olivat selviä ja tarkasti merkittyjä, aivan kuten pelastuksen tiekin, ettei kukaan tekisi virhettä ja menettäisi elämäänsä. Kaupungit olivat hajallaan ympäri maata, ja kaikilla oli niihin helppo pääsy. Elämän kriisitilanne ajoi ihmisiä turvakaupunkiin, ja monesti tarvitaankin jonkinlainen kriisi ajamaan ihmiset Herran Jeesuksen luo turvaan. Syylliselle ei ollut minkäänlaista välimaastoa - hän oli joko turvassa kaupungissa tai alttiina verikostajan vihalle. Jokainen ihminen on joko turvassa Kristuksessa tai Jumalan tuomion alainen (Joh. 3:36).

William MacDonald